Sve kategorije

Vijesti

POČETNA » Vijesti

Preračunavanje troškova amortizacije mašina u budžet troškova

Time: 2021-07-22

Ako se mašina koristi dugo vremena, ona će proizvoditi amortizaciju i troškove amortizacije. Kako se općenito izračunava ovaj trošak amortizacije?

Formula za obračun troškova amortizacije mašine:

Godišnji trošak amortizacije = (vrijednost nabavne vrijednosti)/3

Mjesečni trošak amortizacije = godišnji trošak amortizacije/12

Uzmimo za primjer mašinu sa 1.8W i rezidualnom vrednošću od 6K

Godišnja amortizacija: (18000-6000)/3=4000 juana

Mjesečna naknada za amortizaciju: 4000/12=333 juana

Izračunavanjem možemo zaključiti da je godišnja naknada za amortizaciju ove mašine 4K juana, a mjesečna naknada za amortizaciju oko 333 juana.

Whatsapp
Whatsapp
Whatsapp