Sve kategorije

vijesti

POČETNA » vijesti

Naknade za pokazivanje i naknade za isporuku budžetiranja troškova

Time: 2021-07-26

Osim cijene aparata, rad automata ima i promptnu naknadu, naknadu za dostavu i naknadu za struju.

Operateri moraju pažljivo izračunati bruto profitnu maržu boce pića prije početka rada, odabrati odgovarajuću lokaciju na osnovu procjena, a zatim kupiti vozila potrebna za isporuku, vozilo od 1 tone i oko 80 kutija pića. Distribucija treba planirati rutu prema lokaciji mjesta, statusu prodaje mjesta, vremenu potrebnom za čišćenje, obnavljanje zaliha i izvještavanje i drugim faktorima. Razumno planiranje rute distribucije je ključ za uštedu troškova.