બધા શ્રેણીઓ

સમાચાર

મુખ્ય પૃષ્ઠ » સમાચાર

શું વેન્ડિંગ મશીનોની સંભાવના વ્યાપક છે?

સમય: 2021-07-13

વિકસિત દેશોમાં વેન્ડિંગ મશીનો પ્રમાણમાં ઊંચા બજાર સ્કેલ ધરાવે છે. 2016માં જાપાન વેન્ડિંગ મશીન ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા સર્વેક્ષણ મુજબ, હાલમાં લગભગ 5.8 મિલિયન વેન્ડિંગ મશીન છે, સરેરાશ 25 લોકો પાસે એક છે; અને યુએસ 6.91 મિલિયન, સરેરાશ of 40 લોકો પાસે એક છે. યુરોપિયન વેન્ડિંગ મશીનો પણ 3.77 મિલિયન સુધી પહોંચી ગયા છે તાઇવાન માં, સરેરાશ, દર 60 લોકો પાસે વેન્ડિંગ મશીન છે, જ્યારે ચીનમાં, દર 4,500 લોકો પાસે વેન્ડિંગ મશીન છે. તો, શું તમને લાગે છે કે વેન્ડિંગ મશીન ઉદ્યોગમાં મોટી સંભાવના છે?