Всички категории

Новини

Начало » Новини

Канали за закупуване на бюджетни стоки за отчитане на разходите

Време: 2021-07 26-

Как да изберем канала за покупка на стоки? Как мога да получа продуктите с най-много намаление?

Дисконтовият процент на стоките се променя в зависимост от количество при поръчка за покупка и пазарни колебания. Съгласно принципа на голямо количество и преференциално третиране, обикновено може да се получи дисконтов процент от около 20%. Възползвайте се от степента на счупване на капиталовите стоки, процента на бракуване на продукти с изтекъл срок на годност и необходимостта от честа подмяна, и други фактори за обсъждане на месечния сетълмент с доставчика.